Zpět

Jesenec (soudní okres Konice, okresní hejtanství Litovel)

Čtenářsko-pěvecký spolek Lumír

Spolek vznikl v roce 1871, již v roce 1878 byl ale ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA Brno fond N¨B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel;Obsah