Zpět

Jestřebí (soudní okres Blansko, okresní hejtmanství Boskovice, dnes MČ Rájec-Jestřebí)

Čtenářská beseda Svatopluk Čech

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 18.2.1909 pod č. j. 10 376.
Spolkovou činnost přervaly válečné události a po převratě již nebyla obnovena. V roce 1921 se zbytek členů dohodl na dobrovolném rozchodu.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436a Spolkový katastr okresu Boskovice;

Obsah