Zpět

Jestřebí Kuřimské (soudní okres Tišnov, okresní hejtmanství Tišnov)

Čtenářský spolek

Ze spolkových Stanov z 22.2.1896, § 2: "Účel spolku jest pěstovati čtení časopisův a knih obzvláště českých, zařizovati přednášky zábavné a vědecké vyjma politické, pěstovati zpěv a hudbu a zařizovati zábavy společenské."
Zařizující výbor tvořili správce školy Josef Matoušek, dále Jan Babák, Jan Sojka, Julius Wallik a Jan Halouzka.

Prameny:

SOkA Rajhrad fond A 3 OkÚ Tišnov, karton 89 i.č. 421

Obsah