Zpět

Jinošov (soudní okres Náměšť nad Oslavou, okresní hejtmanství Třebíč)

Farní cyrilská jednota

Vznikla v roce 1885 aktivitou kaplana P. Ladislava Zavadila a řídícího učitela Františka Kosteleckého, jenž brzy cvičil sbor složený z 11 obcí o 25 sopránech, 15 altech, 6 tenorech a 7 basech.
Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 10.4.1885 pod č. j. 9646.
Nadšení pro nový spolek však nevydrželo dlouho přes jubilejní rok; výmaz ze spolkového katastru byl proveden v létě 1887.

Prameny a literatura:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Třebíč;
Cyril


Obsah