Zpět

Jinošov (soudní okres Nám욝 nad Oslavou, okresní hejtmanství Třebíč)

Vzdělávací spolek Lumír

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 4.3.1899 pod č. j. 8446, změněny byly v roce 1902.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Třebíč

Obsah