Zpět

Jívová (něm. Giebau, soudní okres Šternberk, okresní hejtmanství Šternberk)

Männerggesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 28.8.1873 pod č. j. 18 656, změněny v letech 1884, 1907.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šternberk

Obsah