Zpět

Komárov (něm. Kumrowitz, soudní okres Brno-okolí, okresní hejtmanství Brno)


Spolek válečných veteránů hraběte Žerotína (Graf Zierotin Militär Veteranen Verein).

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1896 pod č.j. 15 630, změněny byly v roce 1901.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436c Spolkový katastr okresu Brno-okolí;


Obsah