Zpět

Kadov (soudní okres Moravský Krumlov, okresní hejtmanství Moravský Krumlov)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 2.1.1906 pod č. j. 62 104/1905.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437n Spolkový katastr okresu Moravský Krumlov

Obsah