Zpět

Kladníky (soudní okres Lipník, okresní hejtmanství Hranice)

Čtenářský spolek Pokrok

Spolkové stanovy, podepsané starostou Antonínem Kovaříkem, tesařem Josefem Zemánkem, obchodníkem Antonínem Kovaříkem, rolníkem Františkem Kovaříkem a Františkem Machačem byly místodržitelstvím schváleny 24.5.1903 pod č. j. 23 434.
§ 1 Stanov deklaruje, že Účelem čtenářského spolku Pokrok v Kladníkách u Lipníka jest četbou a vzděláváním členů šířiti ctnost, občanské ušlechťovati mravy a pěstovati občanskou svornost.
§ 2 stanoví, mimo jiné že Účelu toho má se dosáhnouti těmito prostředky: a/ divadelními hrami, zpěvními, deklamatorními, hudebními, tanečními a jinými společenskými zábavami.
Spolek byl činný ještě v roce 1929.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/ I kn. 437 Spolkový katastr okresu Hranice;
MZA Brno fond B 40/II karton 3819 i.č. 32 742 ČS Pokrok Klavníky 1903-1929


Obsah