Zpět

Klenovice (soudní okres Kojetín, okresní hejtmanství Přerov)

Čtenářsko pěvecký spolek Občanská jednota

Stanovy schváleny 17.4.1872 pod č. j. 7 301, spolek se rozešel v roce 1923.

Prameny:

SOkA Přerov, Spolkový katastr Přerov

Obsah