Zpět

Klepačov (soudní okres Blansko, okresní hejtmanství Boskovice)


Čtenářsko-pěvecký spolek

Stanovy schváleny 1.12.1886 pod č. j. 36 758.
V letech 1905-07 byl předsedou Josef Hlaváček, 1908-19 František Anders. Spolek se rozešel v roce 1920.

Prameny a literatura:

MZA fond B 40/I kn. 436a Spolkový katastr okresu Boskovice

Obsah