Zpět

Klokočov (soudní okres Příbor, okresní hejtmanství Nový jičín)

Čtenářsko-pěvecký spolek Hálek

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 29.12.1907 pod č. j. 72 567. Poměrně záhy však činnost spolku ustala, ze spolkového katastru byl vymazán již v létě roku 1913.

Prameny:

MZA Brno fon B 40/I kn. 437p Spolkový katastr okresu Nový Jičín;


Obsah