Zpět

(soudní okres Uherské Hradiště, okresní hejtmanství Uherské Hradiště)

Čtenářsko-zábavní spolek Palacký

Spolkové stanovy ze 14.6.1888 byly místodržitelstvím schváleny 2.8.1888 pod č. j. 27 432.
Spolek vznikl aktivitou Jana Dostálka, Františka Knota, Josefa Kotka, Františka Kozelka, Viktora Krybuse, Petra Kučery, Ignáce Lagy a Jana Lapčíka. Podle stanov si spolek předsevzal pěstovati zábavu společenskou čtením časopisů, jak veřejnými tak domácími přednáškami vyjímajíc politickými, zpěvecm, hudbou, divadelními a vůbec povolenými hrami a udržovati veřejnou knihovnu pro své údy a pro lid.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/II karton 3898 i. č. 57 741;


Obsah