Zpět

Kobeřice (soudní okres Prostějov, okresní hejtmanství Prostějov)

Občanská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny počátkem roku 1883 pod č. j. 6369.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov

Obsah