Zpět

Kojátky (soudní okres Bučovice, hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Vlastimil

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 1.4.1875 pod č. j. 7082, změněny byly v roce 1907. Pod navrhované změny se podepsali předseda Antonín Hrubý, jednatel Vilém Tesař a členové výboru Josef Čičatka, Antonín Plavina, Josef Pukl, Ladislav Sedláček a Jan Ševčík.
Krátce poté muselo dojít k ukončení činnosti, protože již koncem roku 1911 byl spolek ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov

Obsah