Zpět

Kokory (soudní okres Přerov, okresní hetmanství Přerov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Lumír

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 27.4.1882 pod č. j. 8521.
Činnost ustala ještě před světovou válkou, výmaz ze spolkového katastru byl proveden místodržitelským výnosem č. j. 18 625 / 1913.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Přerov

Obsah