Zpět

Količín (soudní okres Holešov, okresní hejtmanství Holešov)

Čtenářsko-zábavní spolek Omladina

Spolkové stanovy z 23.1.1887 byly místodržitelstvím schváleny až 1.3.1887 pod č. j. 5859, (změněny v letech 1905 a 1912) neboť při prvním podání v nich úředníci shledali nedostatky v §§ 9. a 10., kde nebyly dostatečně řešeny případné rozepře mezi členy.
Prvním předsedou se stal František Fuksa st. (od 4.5.1890 Václav Hlobil, 1891 František Svačina, 1892 Josef Novák, 1893 Eduard Sedlář, 1894 Vilém Svačina, 1895 František Fuksa ml., 1896 Ignác Fuksa, 1897, 1900 Josef Kovář, 1898, 1901, 1904, Bohumír Očadlík, 1902-1903, 1906-1910 Antonín Fuksa, 1905 Josef Kovář, 1911-1918 Ignác Podsedníček), jednatelem František Fuksa ml. (-1890 František Svačina, 1890 Václav Stratil, 1892 Vilém Svačina, 1893, 1896 František Dvořák, 1895 Eduard Sedlář, 1897 Ignác Fuksa, 1898-1999, 1901 Antonín Fuksa, 1900-1902 Josef Očadlík, 1903 Robert Nesvadba, 1904 Josef Stratil, 1905 František Očadlík, 1906 Josef Fuksa, 1912 František Hlobil), sbormistrem František Hlobil (1891 Josef Novák, 1892 Václav Hlobil, 1893-1897 Antonín Hubík, 1898 Ignác Fuksa, 1899 Inocenc Doležel, 1900-1901 Vincenc Němeček, 1902 František Chytil, 1903 Antonín Němeček, 1904 František Kubík). Otázkou zůstává existence sbormistra po roce 1904 vůbec, neboť mimořádná valná hromada 26.12.1904 schválila změnu stanov, podle níž se spolek nadále jmenoval Čtenářský spolek Svornost v Količíně (schváleno místodržitelstvím 20.3.1905 pod č. j. 11 011) a tou dobou veškeré zmínky o sbormistrovi mizí.
V roce 1912 si spolek pořídil prapor.
Spolek pořádal obvyklé zábavy, výlety (31.8.1890 s hudbou Spolku vojenských vysloužilců z Kostelce u Holešova, 19.7.1891 řídil zahnašovickou hudbu kapelník Josef Vyhlídal) sporadicky se věnoval i divadlu; při zábavě 31.12.1888 se na programu objevila jednoaktová fraška Oba lichváři, fraška se zpěvy Noční můra a komický výstup se zpěvy Veselý trojlístek aneb Radostné shledání po 10 letech, 7.2.1892 provedli spolkoví ochotníci Vilhelmovu frašku se zpěvy Mistr Bedrník a jeho chasa, 20.11.1892 hru A. Berly v překladu El. Peškové Cikáni, 13.1.1895 jednoaktovku Naslepo, 17.2.1896 jednoaktovky Pod čepcem a Učená hloupá, 21.2.1898 báchorku se zpěvy Františka Josefa Jankeho Krakonoš aneb Srdce z kamene s hudbou od J. J. Piherta, 20.12.1898 Raupachovu hru Mlynář a jeho dítě.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 f Spolkový katastr okresu Holešov;
SOkA Kroměříž fond A 8 Okresní úřad Holešov karton 222 i. č. 631


Obsah