Zpět

Komňa (něm. Komnia, soudní okres Uherský Brod, okresní hejtmanství Uherský Brod)

Občanská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny na podzim roku 1894 pod č. j. 31 926.
Po patnácti letech činnost spolku utichla a počátkem roku 1910 byl ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436 Spolkový katastr okresu Uherský Brod

Obsah