Zpět

Komořany (něm. Gundrum, soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov)

Gesangverein Volkslied

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 3.11.1911 pod č. j. 77 727

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov

Obsah