Zpět

Kosov (něm. Kosse, soudní okres Zábřeh, okresní hejtmanství Zábřeh)

Občanská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 9.9.1887 pod č. j. 26 483.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Zábřeh

Obsah