Zpět

Kostelec u Holešova (soudní okres Holešov, okresní hejtmanství Holešov)

Občanská beseda

v Kostelci vznikla v roce 1869. Předsedou byl v roce 1895 František Vrána, 1900 nadučitel Robert Galuška, 1905 Vilém Nevřala, 1906 František Vrána, 1911 nadučitel Josef Obrátil, 1913 opět František Vrána, 1919 Jaroslav Odložilík. O hudební složku se staral pořadatel zábav, kterým byl v roce 1895 Ignác Dočkal, 1900 Vilém Nevřala, od roku 1906 Josef Jurčík.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 Spolkový katastr okresu Holešov

Obsah