Zpět

Kostelec (soudní okres Plumlov, okresní hejtmanství Prostějov)

Pěvecký spolek Lumír

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 10.4.1873 pod č. j. 7233.
Spolek založil místní podučitel Josef Novotný zároveň jako chrámový sbor.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov;
SOkA Prostějov fond Nár. škola Kostelec i.č. 121 Školní kronika Kostelec 1885-1950;


Obsah