Zpět

Kostice (Soudní okres Břeclav, okresní hejtmanství 1850-1855 Hustopeče, 1855-1868 Břeclav, 1868-1849 Hodonín)

Čtenářský a pěvecký spolek “Snaha”

Stanovy byly místodržitelstvím schváleny 12.12.1893 pod č. j. 41 837, ze spolkového katastru byl spolek vymazán v roce 1910.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436e Spolkový katastr, okres Hodonín;
SOkA Hodonín, OÚ Hodonín inv. č. 20, Spolkový katastr okres Hodonín 1903-1913


Obsah