Zpět

Kotvrdovice (soudní okres Blansko, okresní hejtmanství Boskovice)

Čtenářsko-pěvecký spolek Miroslav

Spolkové stanovy ze dne 27.4.1872 byly potvrzeny místodržitelstvím 8.5.1872 č. j. 14 617.
Není jisté, jestli zde spolková činnost vůbec započala, neboť k výmazu ze spolkového katastru došlo již následujícího roku.

Prameny a literatura:

MZA fond B 13 fasc. 130;
MZA fond B 40/I kn. 436a Spolkový katastr okresu Boskovice; Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah