Zpět

Královopolské Vážany (soudní okres Slavkov, okresní hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko-pěvecký spolek

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 6.8.1899 pod č. j. 29 993.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov

Obsah