Zpět

Krakovec (soudní okres Konice, okresní hejtmanství Litovel)

Čtenářsko-pěvecký spolek

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 27.2.1905 pod č. j. 8736

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel

Obsah