Zpět

Krásensko (soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko pěvecký spolek Beseda

Vznikl v roce 1897, spolkové stanovy potvrdilo brněnské místodržitelství pod č. j. 10 582, změněny byly v roce 1913.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov

Obsah