Zpět

Křelov (soudní okres Olomouc, okresní hejtmanství Olomouc)

Čtenářsko- pěvecký spolek Cyril

Spolkové stanovy byly schváleny 26.1.1870 pod č. j. 1327. Slavnosti svěcení praporu Cyrila, konané 1.9.1872 současně se svěcením praporu místního veteránského spolku, se účastnilo mnoho spolků z okolí.
Spolek zanikl v důsledku světové války a ze spolkového katastru byl vymazán v roce 1922.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Olomouc;
SOkA Olomouc fond M 1-3 OkÚ Olomouc-venkov 1850-1945, karton 100


Obsah