Zpět

Křenovice (soudní okres Kojetín, okresní hejtmanství Přerov)

Občanská beseda Haná

Spolkové stanovy z 8.3.1878 byly místodržitelstvím vráceny, po opravě schváleny pod č. j. 4914.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 14 fasc. 137;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah