Zpět

Křivé (soudní okres Valašské Meziříčí, okresní hejtmanství Valašské Meziříčí, dnes m.č. Valašského Meziříčí)

Čtenářsko-pěvecký spolek

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 24.8.1904 pod č. j. 40 444.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Valašské Meziříčí

Obsah