Zpět

Krmelín (soudní okres Moravská Ostrava, okresní hejtmanství Místek, od r. 1894 Moravská Ostrava)

Čtenářsko-pěveský spolek Havlíček

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 16.10.1904 pod č. j. 49 791.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 h Spolkový katastr okresu Místek

Obsah