Zpět

Krumvíř (soudní okres Klobouky, okresní hejtmanství Hustopeče)

Pěvecký spolek Hromovír

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 13.2.1879 pod č. j. 2698.
Název spolku je odvozen od staroslovanské podoby jména obce. Spolek fungoval až do začátku světové války, po níž činnost nedokázal obnovit a byl koncem roku 1921 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 h Spolkový katastr okresu Hustopeče;
MZA Brno fond B 14 fasc. 138;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah