Zpět

Kunčice pod Ondřejníkem (něm. Groß Kuntschitz, soudní okres Frenštát, okresní hejtmanství Místek)

Občanská beseda

Spolek vznikl na jaře roku 1868, zanikl nejpozději koncem století, než byl v roce 1905 založen čtenářský spolek Beseda, u něhož vlastní pěvecké či hudební aktivity nebyly zatím zjištěny.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 14 fasc. 127;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah