Zpět

Kunčina (něm. Kunzendorf, soudní okres Moravská Třebová, okresní hejtmanství Moravská Třebová)Männergesangverein

Vznikl v roce 1902, míval v průměru 12 činných členů. Od roku 1911 byl členem Německého pěveckého spolku na Moravě (Deutscher Sängerbund in Mähren). Předsedou byl od začátku Franz Lunaczek, sbormistr Ludwig Glassner. Spolek vystoupil například při slavnostním odhalení praporu MGV Sängerlust v Třebařově 1.6.1913 .

Prameny:

Programm- Buch der Müglitzer Gesangvereines. Begonnen am 1. Jänner 1912. SOkA Šumperk fond Pěvecký spolek v Mohelnici, nezprac.;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1906-1908. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1909;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1909-1911. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1912


Obsah