Zpět

Kunín (něm. Kunewald, soudní okres Nový Jičín, okresní hejtmanství Nový Jičín)

Gesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 24.5.1900 pod č. j. 8827.
Po válce se spolek nepřízpusobil novým podmínkám a v roce 1921 byl ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437p Spolkový katastr okresu Nový Jičín;

Obsah