Zpět

Kunovice (soudní okres Uherské Hradiště, okresní hejtmanství Uherské Hradiště)

Občanská beseda

Spolkové stanovy z 3.2.1870 byly místodržitelstvím schváleny 9.3.1870 pod č. j. 3862.
Činnost spolku po několika letech ochabla, až busel být v roce 1885 založen spolek nový. Jeho stanovy schválilo místodržitelství 14.4.1885 pod č. j. 9636.

Prameny a literatura:

MZA fond B 40/I kn. 437 Spolkový katastr okresu Uherské Hradiště;
MZA fond B 14 fasc. 128;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah