Zpět

Kuřim (soudní okres Tišnov, okresní hejtmanství Tišnov)

Farní cyrilská jednota

V roce 1885 žádal kooperátor P. Leopold Kolísek o stanovy FCJ. Toho roku nastoupil nový nadučitel a ředitel kůru Eduard Rozkošný, jenž zřídil mužský a smíšený sbor. Stanovy byly místodržitelsvím schváleny 13.1.1886 pod č. j. 1255, ale k opravdovému uvedení Jednoty do života došlo až v roce 1892 s pomocí konsistorního rady, děkana P. Františka Mlčocha, jenž byl zvolen protektorem spolku a mimoto vydatně pomáhal při získávání prostředků na nové varhany.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkoý katastr okresu Tišnov;
Cyril


Obsah