Zpět

Kvítkovice (soudní okres Napajedla, okresní hejtmanství Uherské Hradiště)

Čtenářsko-zábavní spolek

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 7.5.1886 pod č. j. 12 167

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 Spolkový katastr okresu Uherské Hradiště

Obsah