Zpět

Lašťany (něm. Laschtian, soudní okres Šternberk, okresní hejtmanství Šternberk)

Čtenářsko-pěvecký spolek Jaroslav

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny na jaře roku 1897 pod č. j. 21 120.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okersu Šternberk;

Obsah