Zpět

Lažánky (něm. Lažanek, soudní okres Blansko, okresní hejtmanství Boskovice)


Dělnický vzdělávací spolek Spravedlnost

Při besedě 1.10.1893 provedli ochotníci hry Fotografická dílna v Praze, On hledá poklad a Osudný den fidlovačky, mimoto zazněl dvojzpěv Venkovské dostaveníčko. Předsedou byl v té době Václav Vintr, jednatelem Martin Mokrý.

Prameny:

SOkA Blansko fond OkÚ Boskovice karton 252

Obsah