Zpět

Lažánky Lažanek (soudní okres Tišnov, okresní hejtmanství Tišnov)


Čtenářsko-pěvecký spolek Lumír

Stanovy schváleny 30.7.1882 pod č. j. 13 496.
V roce 1904 spolku předsedal Jan Kučka, 1906 Jan Šprňa, 1907 Antonín Nezval, 1908 Jan Šprňa. Výmaz ze spolkového katastru proveden 1910 pod č. j. 11 241.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436a Spolkový katastr okresu Boskovice;
                                         kn. 439 Spolkový katastr okresu Tišnov


Obsah