Zpět

Lažánky Lažanek (soudní okres Tišnov, okresní hejtmanství Tišnov)


Čtenářsko-pěvecký spolek Komenský

Stanovy schváleny 21.5.1902 pod č. j. 19 706, změněny byly v únoru roku 1908.
Po světové válce spolek činnost neobnovil a zanikl. Výmaz ze spolkového katastru proveden v roce 1922.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. kn. 439 Spolkový katastr okresu Tišnov;

Obsah