Zpět

Lechovice (něm. Lechwitz, soudní okres Znojmo, okresní hejtmanatví Znojmo) 12,5 km VSV od ZnojmaMännergesangverein

Stanovy schváleny koncem roku 1894 pod č. j. 44 541

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo

Obsah