Zpět

Lednice (něm. Eisgrub, okres 1850-1868 Poysdorf, 1868-1921 Mistelbach, 1921-1949 Mikulov)

Gesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1892 pod č. j. 29 103, změněny v roce 1899.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 g Spolkový katastr okresu Mikulov

Obsah