Zpět

Lesnice (soudní okres Zábřeh, okresní hejtmanství Zábřeh)Čtenářsko-pěvecká jednota "Vlastislav"

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 20.4.1885 pod č. j. 10 374.
Od začátku roku 1886 sídlil spolek v hostinci Vincence Rollera. Do 5.1.1894 byl předsedou nadučitel Alois R. David (1894- rolník Antonín Vašíček), místopředsedou Antonín Roller (1905- Jaroslav Vašíček, 1906- Josef Urban, 1909- Vilém Karger, 1910- Antonín Roller), jednatelem Karel Janů (1894- Leopold Kahánek, 1896- Vilém Karger, 1898- učitel Karel Holena, 1903- Josef Segeti, 1904- Jaroslav Vašíček, 1906- P. Tobiáš Tomek, pozdější farář v Čermné, 1911- Josef Urban).
O vlastní pěvecké či hudební činnosti se mnoho dokladů nedochovalo; jen například z roku 1909 pochází zmínka o zakoupení harmonia.
Poměrně hojné jsou zprávy o činnosti divadelní:
19.11.1893 sehráli ochotníci hru Mlynář a jeho dítě, 4.2.1894 Otče náš, 25.11.1894 byly provedeny jednoaktovky Kabát dolů od Josefa Josefoviče a fraška Zaživa mrtví manželé a ještě téhož roku 23.12.1894 hru P. Josefa (sic) Baara Pastýři betlémští. 30.8.1896 se hrála Šamberkova Svatojanská pouť. Beseda 27.1.1897 jasně inklinuje spíše k vystoupením dramatickým, než pěveckým.
Veselý švec aneb Proměnění ženy G. Miskovského, Věrný sluha svého pána E. Peškové 25.11.1899, Zrzavá 26.12.1899, drama Žně 26.12.1906, Sedlák Zlatodvorský 26.12.1907, Svatojanský dvůr 26.12.1908, ani Čert a Káča či Hlad a láska 26.9.1909 použití hudby či zpěvu neprozrazují, jen Flekáčkova Čarovná noc je uvedena jako vánoční hra se zpěvy.
Obdobně (25.10.1910 veselohra Pan Měsíček obchodník, 26.12.1910 Tři králové, 2.4.1911 hra K Bohu, vlasti a rodné půdě, 29.10.1911 Námluvy v lese, 26.12.1911 Na prahu života, 26., 28.12.1913 opět Pastýři betlémští) pokračuje spolek až do roku 1914, přestože již v roce 1907 vykázal pouze 16 činných členů.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Zábřeh;
SOkA Šumperk fond Čtenářsko-pěvecká jednota "Vlastislav" v Lesnici, kniha protokolů 1891-1914


Obsah