Zpět

Město Libavá (něm. Liebau, soudní okres Libavá, okresní hejtmanství Šternberk)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 22.3.1883 pod č. j. 6586.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437m Spolkový katastr okresu Moravský Beroun;
MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šternberk


Obsah