Zpět

Liboš (něm. Libusch, soudní okres Šternberk, okresní hejtmanství Šternberk)

Čtenářsko-pěvecký spolek Slavomír

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 16.3.1885 pod č. j. 6814.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šternberk;

Obsah