Zpět

Lipovec (soudní okres Blansko, hejtmanství Boskovice)


Farní cyrilská jednota

Stanovy FCJ schváleny 26.10.1894 č.j. 37 391, od konsistoře potvrzeny 6.12.1894 č.j. 5665.
Ustavující valná hromada 25.11.1894. Předsedou 1894-1914- farář P. František Géduš[*], jednatelem 1894 obchodník Eduard Žák, 1895-96 rolník Matěj (x Metoděj) Bejček, 1897- František Jiříček, sbormistrem 1894-97- nadučitel Eduard Musil. Při založení vznikl 8členný smíšený sboreček, 1895 30 činných členů, 1897 sbor 5S, 5A, 10T, 12B, kolem 1. světové války klesl počet členů na 15-20. Spolek byl ze spolkového katastru vymazán v roce 1925 pod č. j. 18 959.

Prameny a literatura:

MZA fond B 40/I kn. 436a Spolkový katastr okreeu Boskovice;
Cyril


Obsah