Zpět

Lipůvka (soudní okres Tišnov, okresní hejtmanství Tišnov)


Čtenářsko-pěvecký spolek Svatopluk

Podle stanov měl spolek šířit všeobecné vzdělání, pěstovat i zpěv a hudbu, a pěstovat vzájemnost mezi členy. Toho mělo být dosaženo "pěstováním zpěvu lidového i církevního, po případě cvičením členstva v hudbě, pořádáním hudebních a pěveckých produkcí, pořádání zábav, slavností a výletů"
V letech -1896-1897 byl předsedou spolku Josef Kladivo, jednatelem Václav Oehm.

Prameny:

SOkA Rajhrad, fond A 3 OkÚ Tišnov, karton 89, i. č. 421 sign. N spolky 1873-1920

Obsah