Zpět

Lískovec (soudní okres Brno-okolí, okresní hejtmanství Brno)

Spolek válečných veteránů

Stanovy z 7.3.1893: § 5. “Slavnostní dnové. Večer před každým slavnostním dnem Jejich Veličenstev vystřelí se 10 ran z hmoždířů a údové jdou průvodem osadou s hudbou. Ráno dne slavnostního musí se veškeří členové ve vší parádě sejíti, projdou s hudbou ulice, když se bylo dříve 10 ran vystřelilo, pak se všichni súčastní s hudbou i s praporem služeb Božích.
Představený vylíčí krátkou a jadrnou řečí význam dne slavnostního, pak provolá třikrát “sláva”.
Ustanovené dny ku shromážděním mimo jiné jsou následující: Slavnost vzkříšení Páně, den Božího těla, na den sv. Jána z Nepomuku, den narozenin a jměnin císaře pána a slavnostní den založení spolku; při všech těchto dnech musí členové službám božím přítomni býti.

Dne 20.8.1899 oslavil spolek narozeniny císaře Františka Josefa I. pochodem s hudbou a praporem přes Bohunice do starobrněnského kláštera ma mši svatou.
V roce 1893 byl předsedou spolku František Dobšík.

Prameny:

SOkA BO Rajhrad fond A 1 Okresní úřad Brno-venkov, karton 506, i.č. 709

Obsah